Ventielen testen

Perfect afgestelde ventielen zijn belangrijk voor de installatie. We laten ons voor de erkenning van de tests bijstaan door erkende keuringsorganisaties.

Op onze geijkte testbank testen we de veiligheidskleppen of andere appendages. Verder controleren we de dichtheidsgraad van de nieuwe ventielen en testen we voor specifieke toepassingen met bijvoorbeeld stikstof of helium.

We doen ook uitgebreide testen en onderzoek in bijzijn van verschillende partijen (klanten/leveranciers) om een duidelijk beeld te krijgen van problemen. Hierdoor kan er gezocht worden naar een geschikte oplossing.

Meer info over onze diensten?